DELA
Foto: Joakim Holmström<07_Bildrubrik>NY MEDLEM Christer Jansson har tidigare varit lagberedningschef, lagtings- och landskapsstyrelseledamot samt vice talman.

Christer Jansson ny i Ålandskommittén

Ålandskommittén har börjat fastslå paragrafer för den nya självstyrelselagen och är inne i nästa fas av arbetet.

– Vi formulerar de riktlinjer som utgör grund för det nya självstyrelsesystemet, säger kommitténs vice ordförande Gunnar Jansson.
Kommittén har godkänt de paragrafer som rör fördelningen av bestämmandeområden för självstyrelsen. Besluten i paragraffrågorna står nu fast innan den slutliga behandlingen godkänner eller förkastar förslagen. Hittills har processen varit befriad från större konflikter.

– Kommittén har ett gemensamt uppdrag och presidiet lägger fram sådana förslag som har en realistisk chans att omfattas, säger Gunnar Jansson.

I och med den nya sjukvårdsreformen i riket uttrycktes oro i lagtinget för att Åland riskerar att tappa status gentemot de finska landskapen och det blir en utmaning för Ålandskommittén att tydliggöra skillnaden mellan de finska landskapens ställning och Åland.

– Vi har ett uppdrag att reda ut termerna så att det klart framgår att Åland inte är det nittonde landskapet i Finland utan en autonomi, säger Gunnar Jansson.

Danne Sundman har befriats från uppdraget i Ålandskommittén och Obunden samling har nominerat Christer Jansson att ta hans plats, det godkändes av justitieministeriet. Christer Jansson har tidigare varit lagberedningschef, lagtings- och landskapsstyrelseledamot samt vice talman.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!