DELA

Checklista hjälper myndigheter

Datainspetktionen på Åland har tagit fram en checklista som ska fungera som stöd för myndigheter och andra organisationer som nu måste förbereda sig för den EU-förordning om dataskydd som i maj 2018 ersätter personuppgiftslagen.

Förordningen gäller direkt som åländsk lag och ersätter personuppgiftslagen. Det får stora konsekvenser för myndigheter och andra organisationer som samlar in och använder personuppgifter.

Checklistan innehåller tolv punkter som bland annat tar upp nya krav på integritetsanalyser, dokumentation, vilka rättsliga grunder som kan användas när personuppgifter samlas in och behandlas samt vilken information man måste kunna ge till de personer vars uppgifter man samlar in.

Det meddelar datainspektionen i ett pressmeddelande. (ff)