DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Chans till vaccinleveranser till Finland nästa vecka

Ökningstakten i smittspridningen i Finland har avtagit något. De första vaccinleveranserna kan komma redan i mitten av nästa vecka.

Bland annat detta framkom vid Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s presskonferens i förmiddags.
Överläkare Taneli Puumalainen från THL presenterade några siffror: 31 873 konstaterade fall i Finland, idag ungefär 360 fall till. Incidensen är 106/100 000 invånare per två veckor. I våras avled som mest 8 personer om dagen, nu är siffran lite över tre per dag. Även om incidensen just nu är på nedåtgående i landet så uppmanas alla följa alla rekommendationer strikt.

–  Tyvärr måste man ändå konstatera att vi ligger på en hög siffra och det finns risk för att det förvärras, sa Taneli Puumalainen.

Han sa vidare att de första doserna av Pfizers vaccin kan komma till Finland några dagar efter att EU-kommissionen gett försäljningstillstånd.

– Troligen i mitten av nästa vecka. Förhoppningsvis får vi leveranser varje vecka.

Marjo-Riitta Helle, chef på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, sa att Fimea förbereder sig på EU-kommissionens godkännande och att vaccinet kommer att ordnas ganska snabbt till Finland efter det.

Blicka framåt

Avdelningschef Tuija Kumpulainen från SHM sa att betydelsen för smittoläget är ganska obetydligt om vi talar om att vaccinera några tusen personer.

– Det är viktigare att blicka längre framåt – när man fått en bättre bedömning över leveranstiden och hur vi kan förvara det. Först när vi kommit ordentligt igång med vaccineringen kan vi börja tänka på att luckra upp restriktionerna.

För att kunna börja vaccinera måste först EU-kommissionen ge klartecken. Sen är frågan när vaccinet kommer till Finland och i vilka mängder.

– Vi har fått förhandsinformation att det kommer ett parti vaccin genast efter godkännandet men vi vet inte hur stora doser det handlar om, eller när följande doser kommer.

Tuija Kumpulainen varnade för att den första leveransen kan vara mycket liten.

– I vilket fall så går det vaccinet till de som jobbar med covid-19 patienter. Det har en större betydelse hur mycket vaccin vi får i januari.

Det är enligt Tuija Kumpulainen sjukhusen som själva bestämmer vilka som ska prioriteras när vaccinet kommer.