DELA

Centern vill sänka anslag för kortrutt

Centern motionerar för sänkta anslag till kortruttsprojektet, fler poliser i fält och att ytterligare en kommunutredare inte behövs.
Åländsk Center har lämnat in ett antal budgetmotioner med anledning av tilläggsbudgeten för 2017.

Bland annat kräver man en helhetsplan för kortruttsprojektet, där även planen på en bro över Prästösund finns inkluderad, samt ett sänkt anslag med en miljon euro. Partiet vill att landskapsregeringen i stället ska utreda om projektet kan finansieras med så kallat extra anslag innan man begär lån.

Centern vill också se fler åländska poliser i fält och uttrycker i motionen sin oro för den ökande narkotikaanvändningen och risken för grova våldsbrott kopplade till missbruk.

Partiet menar att det från polisens sida finns ambitioner att motverka narkotikan, men att de inte har tilldelats de resurser som krävs. Därför äskar Centern nu om 80 000 euro för förstärkning av resurser inom polismyndigheten.

Någon extra kommunutredare behövs inte. Det menar Centern i en av sina motioner.

Läs mer i måndagens Nya Åland!