DELA

Centern vill ha svar av landskapsregeringen

– Landskapsregeringen gömmer sig bakom ÅHS styrelse och ledning, trots att inbesparingarna är av sådan storleksordning att det krävs politiska prioriteringar, skriver Centerns ledamöter Veronica Thörnroos, Roger Nordlund, Jörgen Pettersson, Harry Jansson och Mikael Lindholm och Obunden Samlings Fredrik Fredlund, Lars Häggblom och Bert Häggblom.

– Vilken är landskapsregeringens plan för att genom en i lagtinget brett förankrad strategi säkra en kvalitativ vård som motsvarar den åländska befolkningens behov och som säkerställer tillgången till hälso-och sjukvårdstjänster på hela Åland, är spörsmålet som ställs till regeringen.

Thörnroos vill dessutom i en skriftlig fråga veta när den nya lagen om kollektivtrafik ändras enligt EU:s bestämmelser.

Landskapsregeringen har tio dagar på sig att svara. (tt-s)