DELA
Foto: Annica Lindström

Centern ser tomrum

– Det märks tydligt att Centern inte är med i regeringen.

Det sade Britt Lundberg i sitt gruppanförande i remissdebatten i dag.

Hon hänvisar till att det saknas satsningar på primärnäringarna och livsmedelsindustrin och till sparåtgärderna inom ÅHS som Centern anser att är förhastade.

Däremot uppskattar partiet bland annat att man inte rör de sociala förmånerna, projektet Ungdomens hus, att ÅHS får sin magnetresonanskamera och att Centerns hjärtefråga Guttorp blir kvar.

– Vi ställer oss tveksamma till den aviserade tursitskatten men vi följer med intresse hur förslaget utvecklas.

Titte Törnroth-Sarkkinen