DELA

Centern överkört om pannstödet – stryks

Delar av oppositionen och Obundna har gjort gemensam sak i lagtingets finans- och näringsutskott och stryker landskapsregeringens förslag om mer stödpengar till att byta ut oljepannor. Ordförande Jörgen Pettersson (C) har reserverat sig.