DELA
Foto: Rasmus Olin

Centermotion ska rädda vindkraft

Låt åldersgränsen för vindkraftverk som kan få fast produktionsstöd för el vara 25 år i stället för 20 år som nu.

Det föreslår Centern i en lagmotion till lagtinget.

Begränsningen gör att fem vindkraftverk faller utanför stödsystemet redan i år.

– Före ingången av 2020 har Åland totalt förlorat 11 av 19 kraftverk. Därmed kommer även fullt fungerande kraftverk att tas ner och skeppas iväg, skriver partiet ett pressmeddelande.

- Vi kan inte acceptera att landskapsregeringen med hänvisning till brist på personella resurser låter denna miljöförstörelse ta fart. Särskilt inte då det enda som behövs är en rent marginell ändring av gällande lag och då åtgärden inte medför en merutgift för det offentliga, är lagtingsledamoten Harry Janssons kommentar.