DELA

Camilla Gunell i rikskommission

Vicelantrådet Camilla Gunell är Ålands representant Finlands kommission för hållbar utveckling för perioden 2016–2019. Anders Ekström, vd Ålands näringsliv, är suppleant.

Kommissionen skall arbeta för hållbar utveckling i hela samhället och på alla nivåer. En annan uppgift är integrera den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, på det nationella planet.

Kommunen leds under den här perioden av statsminister Juha Sipilä. I organet finns representanter för regeringen och ministerierna, riksdagen, Sametinget, Åland, kommuner och regioner, näringslivet, fackförbund, frivilligorganisationer, kyrkan, utbildningen, vetenskapen och forskningen samt Folkpensionsanstalten. (tt-s)