DELA
Foto: Stefan Öhberg

C vill vänta på presidentutlåtande om bropengar

Harry Jansson (C) bad landskapsregeringen att överväga att avbryta upphandlingen av Gripö-projektet. Han ville också att man väntar med att gå vidare tills presidenten gett sitt utlåtande om extra anslag.

Frågan utmynnade i en kortruttsdebatt när den togs upp i lagtinget på onsdagen.
Spörsmålet om landskapsregeringens beredskap att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-projektet lämnade flera oppositionsledamöter in till lagtinget i maj.

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) svarade att det är fråga om en EU-upphandling med omfattande föreskrifter. I föreskrifterna har landskapsregeringen lyft flera orsaker till att kunna avbryta upphandlingen.

– En orsak är om projektet blir väsentligt dyrare än det som vi har projekterat det till, sa han.

Harry Jansson påpekade också att Ålandsdelegationen gett avslag på landskapsregeringens ansökan om extra anslag för olika bro- och vägprojekt, men samtidigt gett besked om att landskapet kan ansöka igen om man gör en bättre projektbeskrivning.

– Landskapsregeringen har på ett uppseendeväckande sätt valt att strunta i president (Sauli) Niinistös roll i frågan, genom att påbörja upphandlingen före presidenten avgjort frågan om extra anslag. Det är faktiskt presidenten som har sista ordet.

Mikael Staffas (Lib) ifrågasatte varför Harry Jansson ville uppmana landskapsregeringen att ansöka om pengar för en bro Jansson inte vill bygga.

Tunneldebatten tillbaka

Centerns Jörgen Pettersson gav sig in i debatten och lyfte frågan om en tunnel, ”elefanten i rummet” kallade han den. En fast förbindelse vore ”på i stort sett alla plan” vara överlägsen en färja, menade han.

– Varför har man så starkt gått in för en till synes sämre lösning?

Mika Nordberg påtalade att landskapsregeringen sitter på lagtingets förtroende och att man inte kan verkställa någon utredning av tunneln eftersom det inte finns något sådant beslut i lagtinget.

– Det skulle nästan vara ett tjänstefel att börja verkställa någonting annat än det som lagtinget har beslutat om.