DELA
Foto: PRIVAT

(C) vill lämna över färjorna till proffs

En ny skärgårdsfärja upphandlas inom kort.

Det beskedet gav infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) då lagtinget diskuterade tonnaget.
Det är hög tid, anser vice talman Veronica Thörnroos (C), att beställa nytt tonnage till landskapets föråldrade skärgårdsflotta.

Thörnroos har, som Nya Åland tidigare berättat, tillsammans med andra i Centern lämnat in en motion där de föreslår ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående ge det privata näringslivet möjlighet till en totalentreprenad för nybyggnation av ett modernt miljösmart fartyg samt driften av det samma under en tidsperiod om minst tio år.” I går debatterades motionen i lagtinget.

Veronica Thörnroos anser att regeringen snarast borde göra en grundspecifikation för ett nytt fartyg där man klart definierar kraven på frågor som till exempel gods- och passagerarkapacitet, servicenivå, isklass och drivmedel.

– Sedan låter man det privata ta över. Det är de privata redarna som med sin kunskap och erfarenhet borde sköta entreprenörskapet.

Läs mer i Nya Åland!