DELA
Foto: Erkki SantamalaKONTROLLERADE Ålands status som varroafri zon har engagerat livsmedelsverket Evira i riket som bistår biodlarna med regelbundna kontroller av samtliga samhällen. Det har resulterat i ett regsiter som uppfyller kraven både i riket och EU men som ÅMHM inte godkänner.

Byråkrati kostar biodlare 6 000

ÅMHM tar drygt 6 000 euro för att registrera de åländska bisamhällena.

Biodlarföreningen har klagat hos justitiekanslern.
Två lagar kräver att biodlingar registreras, livsmedelslagen och Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur.

I det första fallet handlar det om livsmedelssäkerhet och då är det ÅMHM som skall ha registreringsuppgifterna. Myndighetens taxa per registrerat bisamhälle är 75 euro.

Men på grund av Ålands särställning inom EU som ett Varroa-fritt område finns redan ett utförligt register av den åländska biodlingen.

Biodlarföreningen har tillsammans med lantbrukssekreterarna och livsmedelssäkerhetsverket Evira inte bara kartlagt samtliga kupor i landskapet utan också infört ett system med kontinuerlig provtagning av alla samhällen.

Det registret duger dock inte för ÅMHM som vill ha ett eget. Det förstår inte biodlarna, varför betala över 6 000 euro för något som redan finns? Föreningen har därför bett JK lösa frågan.

Biträdande justitiekanslern har nu begärt en utredning av landskapsregeringen och landskapet har låtit den begäran gå vidare till ÅMHM.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!