DELA

Byggnadsskydd för anrikt stenhus

SUND. Tosarby stenhus, Jungska gården, bör skyddas. Det anser byggnadstekniska nämnden i Sund, efter att landskapets kulturbyrå önskat höra kommunens synpunkter om byggnadsskydd av gården.

”Avser landskapsregeringen att hyra ut byggnaden som bostad måste det i bestämmelserna beaktas säkerhetsarrangemang som fordras av en sådan användning” skriver nämnden i sitt beslut.

I september i år beslöt landskapsregeringen att stenhuset blir byggnadsminne. Skyddet gäller för alla byggnader, trädgården och kulturmiljön.

Tosarby stenhus värderas som en av landskapets kulturhistoriskt och arkitektoniskt mest intressanta miljöer och uppfördes under 1790-talet.