DELA

Byggnad från färjepoken rivs

Kulturbyrån ger klartecken för en rivning av den gamla färjvaktarstugan vid Marsundet.

Den är alltför förfallen.
För snart 60 år sedan, 1959, fick Eckerö för första gången fast förbindelse till resten av Åland i och med att den första Marsundsbron i Hammarland byggdes.

Sedan dess har en liten byggnad stått kvar som minne från den tid då alla som skulle ta sig över sundet fick ta färja – färjvaktarens stuga. Nu ska stugan rivas.

Landskapets kulturbyrå konstaterar i sitt utlåtande till Hammarlands kommun att stugan hade en viktig funktion och att den därför har ett visst samhällshistoriskt värde. Men kulturbyrån ger klartecken för en rivning med motiveringen att byggnaden i dag är mycket förfallen.

Stugan har dokumenterats för eftervärlden.