DELA

Bygglov för polishus, idrottsarena bordlagd

Byggnadsnämnden i Mariehamn har beviljat bygglov för nya polishuset.
När bygglovet har vunnit laga kraft sätter Byggnadsfirma Hans Mattsson i gång.