DELA
Bygglovet är beviljat och om- och tillbyggnaden av polishuset kan så småningom inledas. Till vänster den nya delen, till höger den befintliga byggnaden sedda från Strandgatan.

Bygglov för polishus, idrottsarena bordlagd

Byggnadsnämnden i Mariehamn har beviljat bygglov för nya polishuset.