DELA
Foto: Stefan Öhberg

Byggbolag söker sig i konkurs

Byggbolaget Citybygg i Mariehamn har lämnat in konkursansökan till tingsrätten.

Bakgrunden är utmätningen av en skuld på knappt 450 000 euro som bolaget dömts att betala.
Skulden är ett resultat av en tvist i tingsrätten och hovrätten där byggbolaget dömdes ersättningsskyldig tillsammans med fastighetsbolaget Villa West för reparationen av fel som uppstått under byggtiden i bostadsaktiebolaget Ekstockens aktielägenhetshus i Mariehamns Västernäs.

I konkurshandlingarna framgår att landskapsfogden gett betalningsuppmaning till byggbolaget och att skulden skulle indrivas genom utsökning. Knappt 400 000 euro av skulden är kapitalkostnader, resten är räntor och kostnader i samband med indrivning och utsökning.