DELA

Budd frias, kvinnan fälls

Tidigare landskapsåklagare Jens-Erik Budd frias på alla åtalspunkter av Åbo Hovrätt.

Kvinnan fälls för falsk angivelse och döms till villkorligt fängelse i fyra månader och ska ersätta Budds lidande med 5 000 euro.
Kvinnan döms också att ersätta en del av Budds rättegångskostnader på som är totalt drygt 13 000 euro.

Den tidigare åklagaren åtalades av statsåklagare Christer Lundström för tagande av muta alternativt mutförseelse/brott mot tjänsteplikt/brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Kvinnan åtalades för givande av muta – underförstått sexuella tjänster – och för falsk angivelse eftersom hon i ett tidigare skede tog tillbaka påståendet om sexbrott men tog upp det på nytt under rättegången.

Hovrätten konstaterar att Budds berättelse om händelseförloppet har varit relativt oförändrad genom förundersökningen och rättegången. Kvinnan har enligt domstolen inte kunnat berätta lika detaljerat och enligt flera vittnen var hon betydligt mera berusad än Budd och enligt vad hon själv sagt dessutom utsatts för en traumatisk händelse, det vill säga det påstådda sexbrottet.

Hovrätten kommer fram till att det faktum att Budd och kvinnan umgåtts på natten inte har haft andra följder än att Budd inte kunnat fungera som åklagare i det misshandelsmål där kvinnan stod åtalad och att en annan åklagare hade tagit över ärendet. Att han var jävig innebär enligt hovrätten inte att det varit fråga om tjänsteutövning.

Läs mera i morgondagens E-tidning.