DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>EFTER Fönstren är nu för långt indragna från fasaden, menar bland andra stadsarkitekten.

Bud till Savoy: Riv fasaden eller flytta fönstren

Bio Savoys ägare Patrik Landell ska senast den sista maj nästa år riva den nya tilläggsisoleringen på Bio Savoy och sätta ny puts. Det beslutade byggnadsnämnden i måndags.

Patrik Landell köpte Bio Savoy 2008. I samband med köpet blev byggnaden K-märkt.

K-märkningen innebär att byggnadens tidshistoriska karaktär ska bevaras och i stadsplanen från 2009 finns en rad bestämmelser som rör fastigheten. Bland annat att ingen yttre tilläggsisolering får genomföras.

Men för byggaren Patrik Landell är en tilläggsisolering en självklarhet och när han i somras satte han igång med att reparera den illa åtgångna sydliga fasaden av byggnaden knackade han bort den gamla lösa putsen och satte dit isolerande skivor av fabrikatet Sto Systemputs.

– Jag tänkte inte på att fråga om jag skulle få tilläggsisolera. Det är ju miljövänligt och ekonomiskt och bra på alla sätt, säger han.

I samma veva bytte Landell ut fönstren mot specialtillverkade 3-glasfönster i samma utförande som de tidigare.

Förändringarna gick dock inte obemärkta förbi och både landskapets överantikvarie Elisabeth Palamarz och stadsarkitekt Sirkka Wegelius reagerade på att Landell bryter mot stadsplanen.

Sirkka Wegelius pekar i ett yttrande på att fönstren tack vare isoleringen dragits in 160 mm från fasaden, vilket förändrat byggnadens utseende.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!