DELA
Foto:

Brutet körförbud till åtalsprövning

I början av februari inkom en anmälan om en person som körde bil på ett sätt som gjorde anmälaren misstänksam. Då polisen kom till platsen konstaterades att föraren var nykter men att personen ifråga hade körförbud.
Ärendet har utretts som olovlig körning och sänts till åklagaren för åtalsprövning.

Samma förare är misstänkt för olovlig körning även vid två andra tillfällen. Dessa ärenden sänds också till åtalsprövning inom kort. (hh)