DELA
Foto: Jonas EdsvikBror Gammals

Bror Gammals till kyrkomötet

Bror Gammals, Mariehamn, vann omröstningen då cirka 140 kyrkofullmäktigeledamöter i dag utsåg vem som under de kommande fyra åren ska vara Ålands ombud på kyrkomötet.

Gammals fick 72 röster och motkandidaten Harry Jansson 60. Hans ersättare är Anita Husell-Karlström och Ove Andersson.

Kyrkomötet är kyrkans riksdag som samlas i maj och november i Åbo för att besluta i frågor som rör bland annat övergripande strukturer och kyrklig lagstiftning.

Kyrkomötet består av sammanlagt 96 ombud: 32 präster och lekmän. Kyrkans alla biskopar och representanter för statsrådet och samerna ingår också.