DELA

Brobygget snart i gång

Företaget som ska bygga den nya Vårdöbron, Graniittirakennus Kallio Oy, har beviljats näringsrätt.

Utöver bro- och vägbygget kräver landskapsregeringen bland annat att verksamheten ska drivas på svenska och att lokala resurser och lokal arbetskraft används i mån av möjlighet.

Näringsrätten gäller från och med årsskiftet till slutet av mars 2019. Den nya bron ska vara färdig den sista oktober 2018, efter det ska ännu den gamla rivas. (tt-s)