DELA
Foto: Jonas Edsvik

Brobygget är i gång

Det är dags.

Efter åtskilliga åsiktsutbyten, debatter och till och med storgräl har den nya bron till Vårdö nu blivit ett konkret byggprojekt.
Arbetet med att bygga en ny bro mellan Töftö och Vårdö är i full gång.

Än så länge handlar det bara om ett par maskiner som krävs för att ta bort markvegetationen, efter det ska man utföra de första sprängningarna som krävs för att få en väg ner till stranden. Så småningom dyker arbetsbaracker upp, sedan kommer allt fler maskiner och också pråmar.

Man börjar bygget från Töftösidan men jord och sten transporteras över bron för att fungera som utfyllnad på Vårdö. Trafiken på den gamla bron enkelriktas och får trafikljus. Dessutom kan sprängningarna, som beräknas pågå i cirka tre månader, förorsaka mindre avbrott i trafiken.

– De dagar då sprängningar utförs kan de uppstå kortare avbrott i trafiken på maximalt 10 minuter. Vi ber trafikanterna uppmärksamma detta vid resor till och från Vårdö, skriver landskapet i ett trafikmeddelande.

Om ett och ett halvt år, hösten 2018 ska en ny bro stå klar. Efter det rivs den nuvarande.