DELA
Foto: Erkki SantamalaSTORT PROJEKT En egen organisation behövs för att uppgradera de åländska broarna.

Brobygge blir kostsamt projekt

22 av Ålands 53 broar klarar inte av de nya viktbestämmelserna för fordon.

Under år 2016 föreslås en projektgrupp och ett åtgärdsprogram för att lösa problemen.
Redan i oktober 2013 höjdes den högsta tillåtna fordonsvikten i hela landet. 22 av de åländska broarna är inte byggda för att klara av de nya bestämmelserna och landskapet har tvingats införa viktbegränsningar på flera broar.

Under 10–12 års tid behövs cirka 30 miljoner euro för att rusta upp sammanlagt 17 broar. I budgeten skriver man att om detta inte genomförs måste minst 12 broar få viktbegränsningar under de kommande åren. Det i sin tur leder till att tunga transporter inom och genom skärgården blir omöjliga.

Arbetet med broarnas upprustning blir så omfattande att man i budgeten för år 2016 avsätter pengar för att bygga upp en projektorganisation för ändamålet.