DELA
Foto: Stefan Öhberg

Brister i polisers rättsskydd

Åländska polisers rättsskydd är sämre än finländska polisers dito. Orsaken är att det saknas en lag som ersätter åländska poliser för eventuella rättegångskostnader i fall där poliser frias från anklagelser om missbruk av tjänsteställning, exempelvis övervåld. Löften om att lagen ska stiftas har getts i många år, men lagen dröjer. Nu är polisernas tålamod slut.