DELA
Foto: Stefan Öhberg
Poliser i Finland har ett bättre rättsskydd om medborgare anklagar dem för tjänstefel, än åländska poliser. I Finland tryggar en lag att staten betalar exempelvis rättegångskostnaderna om polisen frias. På Åland saknas sådan lagstiftning och det är upp till polismästarens enskilda prövning och beroende av att det finns pengar i myndighetens budget.

Brister i polisers rättsskydd

Åländska polisers rättsskydd är sämre än finländska polisers dito. Orsaken är att det saknas en lag som ersätter åländska poliser för eventuella rättegångskostnader i fall där poliser frias från anklagelser om missbruk av tjänsteställning, exempelvis övervåld. Löften om att lagen ska stiftas har getts i många år, men lagen dröjer. Nu är polisernas tålamod slut.