DELA

Brist på ansvar bakom bryggras

Ångbåtsbryggan i Bomarsund har varit dålig länge. Men ingen inom landskapet har gjort något åt saken.

Nya Åland skrev i går (Läs artikel här) att den gamla ångbåtsbryggan i Bomarsund i Sund rasade i söndags.

Det är landskapsregeringen som äger bryggan men den har under flera års hamnat i kläm mellan definitionen vägområde och kulturhistoriskt värdefull konstruktion. I praktiken har det inneburit att en restaurering av bryggan bollats mellan före detta trafikavdelningen, i dag infrastrukturavdelningen, och före detta museibyrån, i dag kulturbyrån.

Ingen har haft lust att utföra– och bekosta– den stora grundreparation som skulle ha krävts.

Bryggan nämns 2008 på en lista från trafikavdelningen över landskapsägda bryggor som bör ses över men med tillägget att den lyder under museibyrån.

2012 får Matte Ekholm i Sund tillstånd att hålla sin över hundra år gamla skuta Ödhumla på den norra sidan mot att hålla bryggan i skick. Tillståndet har skrivits av före detta kulturminister Johan Ehn (MSÅ) och före detta överantikvarie Elisabeth Palamarz.

– Jag ansökte om att få arrendera den men fick inte utan bara tillstånd att ha skutan där mot mindre reparationer. Det som är lappat och spikat på bryggan har jag gjort, säger Ekholm.

– Landskapet har inte gjort någon grundreparation under de senaste fem åren. I april såg jag att ett hörn var öppet och meddelade landskapet. Det som hände i söndags kunde kanske ha undvikits om man då hade spänt ihop bryggan med vajrar eller kättingar eller pålar.

I dag lyder ansvaret för den ångbåtsbryggan under landskapets nybildade fastighetsverk. Bolagets vd Sten Eriksson säger att man efter en inspektion förra veckan spärrade av området och satte upp varningsskyltar.

Nästa steg blir att städa upp området så att det inte utgör någon fara för dem som rör sig till sjöss eller lands.

<”Byline e-post”>