DELA
Foto: Stefan Öhberg

Brist på äldrevårdplatser i Saltvik

I Saltvik råder det brist på äldrevårdplatser. En del boende har därför gått med på att dela rum.

– Jag tycker det är en mänsklig rättighet att på ålderns höst få bo i ett eget rum, säger Runa Lisa Jansson,(Ob), ledamot i Saltvik kommunfullmäktige.

Genom en motion i fullmäktige vill hon att kommunen vidtar åtgärder för att råda bot på platsbristen.
Behovet av äldrevårdplatser kan snabbt ändras. Det har man fått erfara i Saltvik.

– I våras fanns det gott om plats, men nu råder det brist. Behovet av hembesök har också ökat väldigt mycket, säger Runa Lisa Jansson.

Detta är orsaken till att hon på fullmäktiges senaste möte lämnande in en motion om utbyggande av äldreboende i kommunen.

– Vi behöver fler vårdplatser eller alternativt bygga pensionärsboenden i närheten av åldringshemmet. Vi borde se över hur vi ska lösa frågan redan under 2017 så att vi kan påbörja projektet under 2018.

I dagsläget är det så ont om äldrevårdplatser att boenden bor ihop.

– De som bor ihop har alla tillfrågats och gått med på det. Men när man bor på institution är man ganska utsatt. Frågan borde ställas huruvida personen hellre vill bo ensam, inte om personen går med på att bo med någon annan. Min åsikt är att rummen redan är för små för en person, säger Jansson.

Jansson anser att de boende som väljer att bo ihop i alla fall borde få en sänkt avgift och inte behöva betala fullt pris, vilket de i nuläget är tvungna till.