DELA
Foto: Ida K Jansson

Bråttom om Åland ska kunna se SVT Play

Om Åland ska få tillgång till streamingtjänster som SVT Play och svenska Netflix är det bråttom, snart är det för sent.

Det är budskapet från utredaren Fredrik Granlund.
I utredningen ”Mediepolitisk omvärldsrapport” slår Fredrik Granlund fast att den tekniska utvecklingen bara kommer att gå framåt och att allt mer medieinnehåll distribueras via digitala kanaler. Med detta följer också annan lagstiftning och andra betalningsmodeller.

– Tablålagda sändningar kommer att fasas ut till förmån för internet. Löser vi inte tillgången till exempelvis SVT Play och Netflix nu kommer vi få svårt att tillgodose oss medieinnehåll på svenska i framtiden, säger Granlund, som utrett saken på uppdrag av landskapet.

Från rikets håll har man länge uttryckt en ovilja att hjälpa Åland att lösa problemet. Det är alltså helt upp till Åland att själv ta tag i saken – och det snabbt.

– Hade Finland haft intresse att hjälpa Åland så hade Finland och Sverige bilateralt kunnat komma överens om vilka tjänster man skulle kunna ta del av. Men viljan finns inte, så vi måste lösa det själva.

Enligt Granlund finns det en kortsiktig och två långsiktiga lösningar på problemet. Den kortsiktiga lösningen innebär att starkt försöka påverka den svenska public service-kommitténs arbete, skriver Granlund i sin rapport.

Den mest långsiktiga lösningen skulle vara att ta över den upphovsrättsliga lagstiftningen från Finland. Men här finns flera hinder, menar Granlund. De största är dels den politiska oviljan, men också det faktum att ett övertagande kostar mycket pengar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!