DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bråttom att införa ny dataskyddslag

Kommuner, föreningar, församlingar och andra står inför en omfattande – och mycket dyr – procedur för att lägga om systemen för att uppfylla EU:s nya dataskyddsförordning senast i maj 2018.
EU har just godkänt en ny förordning – jämställd med lag – om skydd av personuppgifter i hela EU. Övergångstiden är två år och det betyder att förordningen träder i kraft i maj 2018.

Insikten om vad förordningen innebär börjar sakta infinna sig hos myndigheter och andra som berörs. Enbart för kommunsektorn i Finland, de åländska kommunerna inräknade, kommer kostnaderna för de nya datasystem som behövs för att fylla förordningens stränga krav att uppgå till mellan 50 och 100 miljoner euro i ett redan trängt ekonomiskt läge. Syftet är gott – att jämlikt i hela EU öka enskilda personers tillit till service och tjänster som utförs med hjälp av internet.

Förordningen gäller jättestora aktörer som Facebook och Google som i dag är rätt fria att hantera personuppgifter från alla användare, den gäller när personuppgifter överförs inom näthandeln, den gäller för kommunernas olika personuppgiftsregister och den gäller för församlingars och föreningars hantering av personuppgifter.

Anledning till att förordningen kom till är oron över hanteringen av de personliga data vi dagligen lämnar ifrån oss via sociala nätverk, sökmotorer, nätbutiker, molntjänster och appar – data som kan användas av multinationella bolag för kommersiella syften.

Men för de enskilda länderna innebär förordningen en jättereform som ökar byråkratin kraftigt.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

Annika Orre