DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bråttom att ansöka om pension på deltid

Är du född 1955 eller tidigare och jobbar heltid?

Då har du drygt två månader på dig innan rätten att ansöka om deltidspension ändras vid årsskiftet.
Nästa år träder den nya pensionsreformen i kraft och då ändras också regelverket för deltidspensioner. De som fyllt eller fyller 61 år i år är de sista som kan få deltidspension enligt det gamla regelverket där pensionspengarna täcker hälften av den månadsinkomst som arbetstagaren förlorar på att gå ner i arbetstid.

Skillnaden jämfört med det nya är, enkelt uttryckt, att de som går i deltidspension före årsskiftet får sin pension bekostad av hela pensionssystemet gemensamt. De som väljer att gå i partiell förtida ålderspension i det nya systemet nästa år tar i stället förskott på den egna ålderspensionen.

Till sista december

Matematiker Rasmus Pettersson på Alandia Försäkring, som sköter den lagstadgade pensionsförsäkringen inom den privata sektorn, berättar att deltidspensionsansökningarna inte har ökat trots att årsskiftet närmar sig.

– De som fortfarande funderar på deltidspension har tid på sig att lämna in ansökningar fram till sista december. Efter det är det för sent att ansöka enligt det gamla regelverket, säger han.

Ansökan ska helst lämnas in minst två veckor före årsskiftet. Blanketten finns på nätet.

– Det är viktigt att komma ihåg att arbetstagaren måste komma överens med sin arbetsgivare om deltidsarbete innan ansökan lämnas in, påpekar han.

Ett villkor är att den som vill gå i deltidspension måste ha jobbat 100 procent i tolv månader under de senaste 18 månaderna.

Kraven på deltidspensionen är strikta. Jobbar du mera än du uppgett och din lön överskrider de inkomstgränser som gäller riskerar du att få deltidspensionen indragen. I vissa fall kan du bli återbetalningsskyldig.

Å andra sidan går det att pausa deltidspensionen om man vet att man kommer att arbeta mera under en period. Efter pausen på maximalt ett halvår trycker man bara på startknappen igen.

Vinner eller förlorar?

Vinner eller förlorar arbetstagaren på att gå i deltidspension i det gamla systemet eller att vänta på det nya? Tja, det beror på.

– Det är många faktorer som påverkar. Det är individuellt och rätt komplicerat.

Den som väljer att gå i förtida partiell ålderspension efter årsskiftet – och som då lyfter 25 eller 50 procent av sin intjänade pension – får se sin pension minska för varje månad som pensionen tidigareläggs..

På motsvarande sätt ökar pensionen med en uppskovsförhöjning ju längre man jobbar efter det att man får gå i ålderspension.

– Ju längre du jobbar när du har deltidspension desto större uppskovsförhöjning får du, precis som med partiell pension, säger Rasmus Pettersson.

Fördelen med det nya är att arbetstagaren får jobba hur mycket eller lite han eller hon vill och ändå lyfta partiell pension. Den nya delpensionen kan inte pausas eller upphöra.