DELA
Foto: John Wrede

Brändöbor dryftade sammanslagning

Blir det mer liv i kistan om det ligger fler lik i den?

Med den liknelsen från Norge jämfördes situationen om fler svaga kommuner går samman till en svag kommun.

Jämförelsen gjordes vid en debatt i Brändö i fredags
Kommunforskare Siv Sandberg från Åbo Akademi berättade om olika slag av kommunsammanslagning och om hur en process med att slå samman två eller flera kommuner kan gå till. Hon har som forskare studerat kommunsammanslagningar över hela Finland och har också fungerat som kommunindelningsutredare i den frivilliga indelningsutredningen mellan Finström, Geta och Sund 2017.

– Hon tog förstås inte någon ställning i frågan om Brändös framtid, men liknelsen med flera lik i kistan var hennes, rapporterar kommundirektör John Wrede.

Siv Sandberg berättade om kommunen Bräkylä (Rääkkylä på finska) som vid nyåret 2016–2017 skulle gå ihop med grannkommunen Kides, då kommunens ekonomi var alltför ansträngd. Kommunen motsatte sig sammanslagningen, men regeringen ansåg att kommunen inte hade realistiska möjligheter att ge sina invånare tillräcklig service och att kommunens ekonomiska plan inte var hållbar.

– Men i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen slogs det fast att man inte kan att tvinga fram en kommunsammanslagning mot invånarnas vilja, säger John Wrede.

Läs mer i måndagens Nya Åland!