DELA
Foto: Julia Johansson<07_Bildrubrik>BYGGER Kommundirektör John Wrede på Brändö kommuns storsatsning, bostadsområdet Bellarshamn i Brändö by. Nu uppförs första huset och fler är att vänta. Att skapa goda förutsättningar för de som vill flytta till Brändö och de som redan bor där är a och o menar Wrede.

Brändö vill locka ungdomarna

Reklamkampanjer, nytt bostadsområde och fibernät. Hur man ska locka nya invånare till Brändö är en högaktuell fråga i kommunen. En fråga som bara blir hetare och hetare med åren.

– Gör vi ingenting nu så kommer det att vara för sent, säger kommunstyrelsens ordförande John Wrede.
Idag är majoriteten av de som flyttar till kommunen över 50 år och de flesta saknar barn i skolåldern. Wrede menar att ungdomarna är kommunens framtid och hoppas kunna vända trenden och locka fler unga till kommunen.

– Visionen är att ha lika hög antal procent ungdomar i kommunen som man har i landskapet Åland. Idag ligger vi något under, säger Wrede.

Var Brändö ska välja att lägga sina medel för att vända trenden och öka inflyttningen har väckt mycket diskussion. Några nya storsatsningar i stil med fibernätet och bostadsområdet finns det inga planer på utan istället har kommunen valt att storsatsa på marknadsföring.

– Den som inte syns finns inte. Det är här vi lägger krutet nu, säger Wrede.

I och med kommunens småskalighet poängterar Wrede varje enskild invånares betydelse för kommunens fortlevnad. Inflyttningsfrågan är Wredes hjärtesak och det omdiskuterade beslutet om att ta emot en flyktingfamilj till hösten ser han positivt på.

– Jag tycker det är roligt att det här gick igenom även om alla inte tycker likadant. Huvudsaken är att vi kommer till lösningar, säger Wrede.

Läs mer om Brändö i serien Koll på kommunen i dagens papperstidning!