DELA

Brändö väntar med beslut om flyktingar

Det blev inget beslut i Brändö kommunfullmäktige ikväll om huruvida kommunen ska ta emot flyktingar eller inte.

Kommunstyrelsen hade föreslagit för fullmäktige att Brändö skulle meddela sitt intresse för att ta emot två flyktingfamiljer tidigast under våren 2016. Fullmäktiges ordförande Jonny Karlström ville dock att styrelsen skulle bereda ärendet ytterligare innan fullmäktige tog beslut. Bland annat ville han se en noggrannare redovisning för budgeten för mottagandet, vem som skulle kunna fungera som stödperson för flyktingarna och att ett samarbete med andra flyktingmottagande kommuner undersöktes. Karlström fick understöd av Malena Strandvall som påpekade vikten av att skolan har förutsättningar att ta emot flyktingbarnen.
Mikko Snellman var under mötet kritisk till förslaget om återremiss.
– Vad finns det mer att utreda? De här människorna behöver hjälp nu, sade han bland annat.
Vid en omröstning mellan de två förslagen röstade åtta personer för Jonny Karlströms förslag medan Mikko Snellman och Marja Tuomola röstade för kommunstyrelsens förslag. Björn Carneholm meddelade dock efter att mötet avslutats att han missförstått omröstningen och att hans avsikt varit att rösta för förslaget att inleda processen med flyktingmottagandet direkt.
Efter mötet är Mikko Snellman uppgiven.
– När jag kom in i fullmäktige trodde jag att vi skulle bestämma saker, men det gör vi inte, säger han.
Kommunfullmäktige i Brändö har tidigare bordlagt flyktingfrågan vid två tillfällen och återremitterat ärendet en gång.