DELA
Foto: Mathilda Kull

Brändö ska besluta om folkomröstning

På måndag ska Brändö kommunfullmäktige ta ställning till initiativet om folkomröstning om kommunindelningen.
Initiativet lämnades in i juni med Veronica Thörnroos som första undertecknare. Sammanlagt har 48 personer, varav 46 är röstberättigade, skrivit under.

I sin beredning konstaterade kommundirektör John Wrede att de tre frågor som förelås i initiativet ”inte ger ett entydigt svar i den fråga som initiativtagarna i sista hand vill att folkomröstningen skall ge svar på d.v.s. huruvida kommunen skall fortsätta som självständig kommun eller gå samman med andra kommuner”.

Kommunstyrelsen gick igenom ärendet vid sitt senaste och föreslår inför fullmäktige att det genomförs en om folkomröstning med följande fråga:

”Skall Brändö kommun fortsätta som självständig kommun refererande till Ålands landskapsregerings förslag våren 2017 om sammanslagning med Kumlinge kommun” med svarsalternativen ” Ja, Nej, Kan ej ta ställning”.

Enligt förslaget ska folkomröstningen förrättas samtidigt som presidentvalet söndagen den 28 januari 2018.