DELA
Foto: Lisa Bergkvist<07_Bildrubrik>NEJ Efter att ha fått tillbaka ärendet två gånger föreslår kommunstyrelsen i Brändö nu fullmäktige att kommunen inte tar emot flyktingar i det här skedet.

Brändö säger nej till flyktingar

BRÄNDÖ. Planerna på att ta emot flyktingar på Brändö tycks ha strandat. Vid kommunstyrelsens möte i torsdags beslutade man att föreslå fullmäktige att kommunen inte tar emot några flyktingar i det här skedet.
Kommunen är liten och de ekonomiska och personella resurserna är begränsade, anger kommunstyrelsen som orsak till beslutet.

– En sådan här fråga behöver politikerna vara eniga om och det är vi inte, säger kommunstyrelsens ordförande Margaret Lundberg.

Frågan om ett eventuellt flyktingmottagande på Brändö initierades ursprungligen av kommundirektör John Wrede som tillsammans med socialchef Niklas Feiring har utrett frågan grundligt. Bland annat har tjänstemännen besökt NTM-centralen i Åbo och Pargas stad, där man i höstas tog emot flyktingar för första gången.

Inför kommunfullmäktiges möte i april i år föreslog en enig kommunstyrelse att Brändö under 2016 skulle ta emot två flyktingfamiljer, totalt 5-10 personer. Men efter en lång och livlig diskussion återremitterades ärendet för vidare beredning, då politikerna ville ha mer information om hur ett flyktingmottagande skulle gå till.

Några ytterligare utredningar har dock inte gjort utan John Wrede konstaterar nu att intresset för att ta emot flyktingar är för svalt bland politiker och övriga kommuninvånare.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!