DELA
Foto: Erkki Santamala

Brändö Lax får nästan en miljon

Brändö Lax Ab ska bland annat utöka sin slaktbyggnad. För det får de 823 833,60 euro i stöd av landskapet.
Den totala investeringen beräknas till 2 059 584,00 euro och landskapet finansierar 40 procent av kostnaderna. Summan är för att stöda vad företaget kallar ”Ombyggnad förädlingsanläggning fas 1” som omfattar att nuvarande slakteribyggnad utökas med cirka 500 kvadratmeter för ökad kyl- och lagringskapacitet, förbättring av arbetsmiljön och livsmedelssäkerhet.

”Syftet med investeringen är att förbättra företagets konkurrenskraft samt att möjliggöra för kvalitets- och miljöcertifiering av produkten”, står det i motiveringen.

Projektet är redan igång och byggandet kan börja.

– Jag ser det som positivt att utveckla verksamheten. Det är en viktig och behövlig investering för skärgården, säger vd Karl-Johan Henriksson.