DELA

Brändö höjer inte skatten

Vid senaste sammanträde tog Brändö fullmäktige ställning till nivån på inkomstskatten 2016. Styrelsen hade föreslagit en höjning från 16,75 procent till 17,25 procent, med anledning av att Brändö ser ut att göra ett minusresultat 2015.

Ärendet väckte mycket diskussion och vid omröstning i frågan föll rösterna 5-5. Ordförande Jonny Karlströms röst avgjorde därmed och han röstade emot en höjning.

– Erfarenheten har visat att bokslutet ofta blir bättre än vad prognoserna för året ser ut. Brändö har inte visat en underskott sedan 2005, säger han.

Även frågan om fastighetsskatt var uppe till diskussion. Mikko Snellman ville att kommunen skulle införa en allmän fastighetsskatt på 0,4 procent och en skatt på stadigvarande bostad på 0,5 procent. Förslaget fick dock inget understöd och förföll därmed. (lb)