DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Brådskande tillsätter en samverkansgrupp”

Stig Orre, föreståndare på skyddshemmet Tallbacken kräver att landskapsregeringen genast tillsätter den samverkansgrupp för att motverka våld i nära relationer, som föreslogs redan 2015.
Ifjol utkom Kvinnofridskommittén med en rapport där det föreslogs att en samverkansgrupp skulle tillsättas för att motverka våld i nära relationer. Några sådana åtgärder har ännu inte åtagits.

I onsdags lämnade Stig Orre, föreståndare på skyddshemmet Tallbacken, in en skrivelse till landskapsregeringen där han anhåller att man snarast borde tillsätta den samverkansgrupp som föreslogs i rapporten från februari 2015. Samverkansgruppen skulle vara ett samarbete mellan ÅHS, polisen och socialvården.

I nuläget är den enda åtgärden som tagits av landskapsregeringen är att de har tagit över finansieringen av Tallbacken och garanterar således en likabehandling för alla som har behov av skyddshem på Åland.

– Jag har inte ännu läst skrivelsen men ser detta som något som borde förverkligas, säger lantråd Katrin Sjögren i en kommentar om skrivelsen.

– Jag ser det som en absolut nödvändighet att vi samlar våra styrkor och samarbetar. Även om vi har begränsade resurser är det här en prioriterad fråga. Som på andra orter, har vi på Åland problem med familjevåld. Det är viktigt att vi bygger upp strukturer för att motverka detta. Att överta finansieringen av Tallbacken var ett steg på vägen i en process som skall fortsätta, säger hon.