DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>NYA TIDER Igår ägde första bolagsstämman rum för den ombildade Alandiakoncernen. VD Leif Nordlund säger att stämningen var bra och man kunde redovisa goda siffror för det gångna verksamhetsåret.

Bra start för nya Alandia

Alandiakoncernens vinst för 2014 landade på 2,1 miljoner. Placeringsresultaten är på en god nivå men ersättningskostnaderna ökade.

– Det var i hela taget ett bra år, dock lite blandad kompott, säger vd Leif Nordlund.
Det nya, ombildade moderbolaget Försäkrings Ab Alandia inledde sin verksamhet den första januari 2015. Igår ägde första bolagsstämman rum. VD Leif Nordlund säger att stämningen var bra och man kunde redovisa goda siffror för det gångna verksamhetsåret.

– Koncernerns resultat till gängse värde uppgår till 11,6 miljoner, det är ett riktigt bra resultat.

Koncernens bolag i bokslutet innefattar Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsbolaget Liv-Alandia. Resultatet tyngs av ökade ersättningskostnader och driftskostnader för fusionen, men lyfts av något ökade premeintäkter och goda placeringsresultat.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!