DELA

Bra siffror för hotellen

Totala antalet övernattningar på hotellen i november var 8 402, vilket innebär en ökning om drygt 21 procent jämfört med samma månad i fjol, visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan sex procent och de svenska med närmare 28 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade också i november, den ökningen var 88 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub.

Siffrorna för november 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell. Tre hotell har varit stängda under månaden. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 20 procent. I oktober var den siffran 24 procent.

Av övernattningarna i november skedde drygt 64 procent på grund av fritid och närmare 36 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 68 respektive 32 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft närmare 205 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2014 innebär det en ökning med 23 900 övernattningar eller drygt 13 procent.