DELA
Foto: Kommuntorget/Mattias Lindroth

”Bra möjligheter” för norråländsk kommun

Forskaren Siv Sandberg ska utreda möjligheterna att slå ihop Finström, Geta och Sund till en kommun.

– Det finns bra möjligheter för en sammanslagning, säger hon.
I juni 2016 anhöll Finström, Geta och Sund om att landskapsregeringen ska tillsätta en kommunindelningsutredare för att se över en sammanslagning av de tre kommunerna.

Nu har man utsett Siv Sandberg, som är forskare vid institutionen för offentlig förvaltning på Åbo akademi och en av Nordens främsta experter på området.

– Det finns bra möjligheter för en sammanslagning. Jag har fått en mycket konkret checklista med alla de praktiska förutsättningarna för att bilda en ny kommun som ska utredas, säger hon.

Frågor som innefattas i listan är bland annat hur kommunernas verksamhet ska samordnas, den nya kommunens politiska organisation och namn samt personalens ställning.

Att kommunerna själva har begärt att utredningen görs är något som Sandberg säger att man ”inte ser lättvindigt på”, utan är en viktig ingrediens för en lyckad sammanslagning.

Målet är att ge kommunerna möjlighet att gå ihop till en från och med januari 2019, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.