DELA
Foto: Annika Orre<07_Bildrubrik>DIVIDEND Både Mathias Eriksson och Mariehamn Parti delar ut dividend i år. I fjol sparade bolagen utgifter genom att bland anant att minska arbetsstyrkan och effektivera på andra sätt.

Bra fjolår för Wiklöfs mat och byggvaror

– Vi är nöjda med resultatet både i Ab Mathias Eriksson och Ab Mariehamns Parti.

Så kommenterar vd Dan-Johan Dahlblom de två Wiklöf Holding-bolagens fjolår.
Bolagen håller sina respektive stämmor samma dag, den 26 maj. Boksluten är klara – och de ser alltså bra ut.

Omsättningen från dagligvaruhandeln inom Ab Mathias Eriksson – Kantarellen, Mattssons, Mathishallen och Punkten – ökade något jämfört med 2014 som en följd av stärkta marknadsföringsinsatser. 2014 sålde Mathias Eriksson sina Kesko-aktier, en affär som hade en kraftig påverkan på resultatet med 1,4 miljoner euro, och om man drar bort den försäljningsvinsten visar det sig att driften gick något bättre i fjol än 2014.

Rörelsevinsten i Mathias Eriksson-koncernen är nästan 5,5 miljoner euro på en omsättning om 275,5 miljoner euro år 2015. 4 miljoner euro har överförts i koncernbidrag i stället för dividendutbetalning och därför är vinsten på sista raden 0,7 miljoner euro.

Förslaget inför stämman är att aktieägarna får 25 cent per aktie i dividend, totalt 106 000 euro. 6,7 miljoner lämnas kvar som odisponerat utdelningsbart kapital.

Ab Mariehamns Parti redovisar en ökning av både omsättning och rörelsevinst i bokslutet för 2015 jämfört med 2014. Bolaget består av två grenar, dels MP Livs som är importör och grossist inom livsmedel och Byggvaruhuset som i huvudsak bedriver bygghandel. MP Livs omsättning minskade något men lönsamheten har stärkts genom att att arbetsstyrkan nyttjats effektivare och faciliteterna använts effektivare.

Förslaget till utdelning är 25 euro per aktie, totalt 200 000 euro. De utdelningsbara medlen uppgår till 9,75 miljoner euro.

Läs mer i Nya Åland onsdag!