DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>BRA RESULTAT Både Marstad och Mariehamns Elnät Ab har ett framgångsrikt år bakom sig ur ekonomiskt perspektiv.

Bra fjolår för stadens hyres- och elbolag

Både stadens hyresbostadsbolag Marstad och Mariehamns Elnät redovisar goda siffror för 2015.

Marstad har sitt 37 verksamhetsår bakom sig. Det låga ränteläget har gynnat aktiebolaget och alla lägenheter har varit uthyrda under året utom de som renoverats, skriver vd Jan Blomqvist i ett pressmeddelande.

Hyresgästerna har köat i genomsnitt drygt tre månader mot fem månader året före.

Två fastigheter drabbades av vattenläckor under året och totalt fyra lägenheter och en källare har renoverats.

Den största investeringen under fjolåret var köpet av stadens fastighet Edlagården för 955 000 euro. Totalt uppgick investeringarna till knappt 1,2 miljoner euro.

Omsättningen steg i fjol och likaså rörelseresultatet. Bolagets vinst efter avskrivningar och bokslutsdispositioner blev nästan dubbelt så hög som året före, strax under 700 000 euro jämfört med knappt 400 000 euro 2014.

Under året betalade Marstad 300 000 euro till ägaren Mariehamns stad. I slutet av året uppgick den totala lånesumman till 40,2 miljoner euro.

I dag äger Marstad 618 lägenheter med en total uthyrningsbar yta på 33 777 kvadratmeter.

Också Mariehamns Elnät Ab, helägt av staden, har ett hyfsat år bakom sig. 2015 var bolagets andra verksamhetsår efter bolagiseringen.

Omsättningen minskade marginellt jämfört med året före medan rörelsevinsten ökade, likaså vinsten före skatter och bokslutsdispositioner. Kunderna betalade lika mycket som året före men kostnaderna sjönk under fjolåret.

Läs mer i e-tidningen eller papperstidningen.