DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bra budgetläge för stadsförsamling

2017 ser ut att blir ett bra år för Mariehamns församling.
Församlingen hade budgeterat med ett underskott på 25 000 euro. Utgående från läget i slutet av augusti kan det i stället bli ett överskott på 100 000 euro eller mer.

Verksamhetsintäkterna ligger på den budgeterade nivån. Det är kostnaderna som har varit lägre än väntat, säger församlingens ekonomichef Bengt Grönlund.

– Men vi ser att kyrkoskatterna har stagnerat så det finns alla skäl att vara försiktiga.

I slutet av augusti var de totala kyrkoskatterna drygt 1,8 miljoner: Det var drygt 50 000 euro mindre än motsvarande tid 2016. Samfundsskatterna når sannolikt budgeten om 224 000 euro.

Kyrkoskattesatsen ändras inte nästa år. Den ligger kvar på 1,45 procent.