DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Bra år för Nordea Åland

Ökade intäkter, mindre räntenetto, större provisionsintäkter.

Så ser fjolåret ut för Nordea Åland som i år gör stora investeringar i digitala banktjänster.
Bokslutet för 2015 visar att Nordea Åland haft en fortsatt god lönsamhets- och volymutveckling trots att fjolåret betecknas som utmanande.

De totala intäkterna på 7,8 miljoner euro ökade med 5 procent från året före, provisionsintäkterna ökade med 4 procent och inlåningen, det vill säga sparandet, ökade med 14 procent. Räntenettot minskade med ytterligare 4 procent och de direkta kostnaderna steg med 7 procent, främst på grund av investeringar i kontorslokalen.

Bostadslånen ökade med 5 procent.

Bland privatkunderna ökade sparandet från 194 till 202 miljoner euro. Också på företagssidan har sparandet ökat rejält, från 78 till 108 miljoner euro som motsvarar en ökning med 38 procent.

– Många företag har redovisat goda resultat och har samtidigt avvaktat med att investera. Det är trevligt med sådana siffror men vi ser dock gärna att en stor del av dessa medel går till produktiva och långsiktiga investeringar så småningom, säger kontorsdirektör Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande.

Kreditförlusterna var små – i praktiken obefintliga – under fjolåret.

I år investerar banken kraftigt i digitala tjänster och enligt pressmeddelandet fortsätter Nordeas mobilbank växa i popularitet i hela landet.