DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bra år för Marstad

Stadens hyresbostadsbolag Marstad redovisar en rörelsevinst på drygt 1,2 miljoner euro för 2016.

Ett mycket bra år, är styrelsens sammanfattning.
2016, bolagets trettioåttonde verksamhetsår, var ett år med fortsatt lågt ränteläge. 2016 var också ett år när alla hyreslägenheter var uthyrda, utom de som renoverades under året. Kötiden för en Marstadlägenhet var tre månader i fjol, samma som året före. Bolaget var i princip skadefritt under 2016 förutom ett mindre läckage i en fastighet.

Omsättningen steg med knappt 3 procent till 4,33 miljoner euro, drygt 0,1 miljoner mera än 2015. Hyrorna förblev oförändrade under året och omsättningsökningen beror huvudsakligen på att bolaget köpte Edlagården.

Rörelseresultatet steg till knappt 1,22 miljoner euro, en ökning med knappt 50 000 euro. Kreditförlusten stannade på 483 euro och den redovisade vinsten efter avskrivningar och bokslutsdispositioner ökade till knappt 820 000 euro jämfört med knappt 700 000 euro året före.

Bolaget återbetalade 300 000 euro till ägaren Mariehamns stad för 2016. Under rubriken framtidsutsikter nämner styrelsen det ökade utbudet av hyresbostäder på marknaden och en något avtagande efterfrågan.