DELA
Foto: Päivi Mattila

Böter för motstånd mot poliser

Tingsrätten dömer en man till 70 dagsböter på totalt 420 euro för hindrande av tjänsteman och motstånd mot tjänsteman. Och han ska erlägga 250 euro till en polis för sveda och värk.