DELA
Foto: Stefan Öhberg

Böter för falsklarm

I dag dömdes en kvinna till böter för falskt alarm sedan hon ringt till alarmcentralen och sagt att hon kidnappats av sin far trots att så inte var fallet.
De var inte överens då fadern ämnade hämta henne från en vän och ta med henne till moderns hus. Falsklarmet ledde till en omfattande polisinsats.

Som bevisning användes bland annat inspelningen av samtalet till alarmcentralen och i den hörs hur kvinnan ringer till alarmcentralen och säger att hon kidnappats varefter fadern tar telefonen och säger att allt är i sin ordning.

Falsklarm bestraffas med böter eller fängelse i högst tre månader. Kvinnan döms till tio dagsböter som sammanlagt uppgår till 90 euro. Hon var minderårig när brottet begicks.