DELA

Böter för cannabisodling

En kvinna i 25-årsåldern har dömts till 25 dagsböter, sammanlagt 650 euro, för att ha odlat cannabis i ett hus på sin gård på landsbygden. I samband med utredningen satt kvinnan frihetsberövad ett par dagar vilket ger avdrag på nio dagsböter och slutsumman blir 416 euro.

Vi husrannsakan hittades fem cannabisplantor och ”diverse redskap som lämpar sig för odling av cannabis”, som det sägs i domen.

Kvinnan medgav brottet. (ms)