DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>IDENTITETSSKAPANDE Mariehamns identitet ligger precis här, i den långa allén med lindar i Esplanaden. Det säger förra stadsarkitekten Folke Wickström som inte går med på att träden småningom huggs ner och ersätts av nya. Många lindar har rötskador efter en kraftig stympning på 1960-talet.

”Bota träden – byt inte ut dem”

Infrastrukturnämndens planer på att på några års sikt byta ut Esplanadens lindar får inget gehör hos förra stadsarkitekten Folke Wickström.

Hans recept är att bota och inte byta.
I infrastrukturnämndens arbetsprogram för i år finns en plan för underhåll och förnyelse av Esplanaden där det finns 320 lindar.

Redan i början av 2001 upptäcktes stora rötskador i många av lindarna. Orsaken var en felaktigt gjord beskärning på 1960-talet som gav upphov till stora hål i stammen uppifrån sett. De nya kronorna har växt ut från sidan av hålet.

Infrastrukturnämnden tog upp frågan på sitt möte i onsdags då stadsträdgårdsmästare Anne Nordbloms rapport presenterades.

På kort sikt ska kronorna beskäras för att tyngden ska bli lättare för stammarna att bära. Men på fem års sikt måste nämnden ta ställning till om lindarna i allén har någon framtid. Det är svårt att ta bort vissa träd och lämna andra utan träden bör enligt rapporten bytas ut sektionsvis.

För förra stadsarkitekten Folke Wickström är det här en omöjlig tanke.

– Lindallén i Mariehamn är en världsattraktion som borde lyftas fram mycket mera. Ingenstans utom i Mariehamn finns en sådan allé tvärs igenom en hel stad.

Han vill att man utreder om det finns något sätt att bota lindarna innan man fattar det slutgiltiga beslutet om att hugga ner träden.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!