DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bostadstillägg fortfarande på Åland

Rikets nya studiestödslag har träff i kraft och är nu ändrad så att studerande från riket fortsättningsvis har rätt till bostadstillägg när de studerar på Åland.
Den första augusti trädde en ny lag i kraft i riket som innebär att studerande i riket är tvungna att ansöka om allmänt bostadsbidrag av FPA istället för bostadstillägg som tidigare. I riket bestod studiestödet tidigare av en studiepenning, ett bostadstillägg och studielånet. Nu ersätts bostadstillägget av det allmänna bostadsbidraget.

Lagändringen gjordes till följd av inbesparingar i årets budget både genom att sänka det allmänna bostadsbidraget och genom att ändra bestämmelserna för boendestöd till studerande.

I processen ”glömde” man Åland som inte fick några remissförslag att uttala sig om. Men under våren rättades problemet till. Riksmyndigheterna har vidtagit de åtgärder som krävs för att studerande från riket ska kunna få bostadstillägg då de studerar på Åland. Landskapsregeringen har gett grönt ljus för de ändringar som krävs i bland annat lagen om allmänt bostadsbidrag.

Det betyder att studiestödets bostadstillägg fortfarande betalas ut till de fastlänningar som studerar på Åland.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!